Contacts укр | рус | eng
   
Tel/fax:  
Е-mail: [email protected]

 
вверх
Comprehensive approach

  • quality
  • professionalism
  • package policy

Scientific works

Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник / С. Я. Вавженчук.– Х. : Право, 2016. – 560 с.

Вавженчук С.Я.
Охорона та захист трудових прав працівників: : підручник /
С. Я. Вавженчук.– Х. : Право, 2016. – 560 с.

Охорона та захист трудових прав працівників: підручник /
С. Я. Вавженчук. 2-ге вид.– Х. : Право, 2018. – 560 с.


Вавженчук С.Я.
Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників : монографія /
С. Я. Вавженчук. – Харків: Диса плюс, 2013. – 510 с.

Вавженчук С.Я.
Правове регулювання фондового ринку: Навчальний посібник, Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 582, [2]с. З грифом МОН


Вавженчук С.Я.
Правове регулювання фондового ринку: Практикум,
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 245, [3]с.
З грифом МОН


Вавженчук С.Я.
Договірне право: Навчальний посібник,
Київ: КНЕУ, 2011. – 584,[8]с.
З грифом МОН


Вавженчук С.Я.
Договірне право: Практикум: навчально-методичний посібник,
Київ: КНЕУ, 2011. – 180, [4] с.


Вавженчук С.Я.
Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: Монографія,
Київ: Атіка, 2011. – 216 с.